รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลว

เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์,น้ำมัน,สี, Solvent ต่างๆ เป็นต้นโดยการเผาทำลายที่อุณหภูมิตั้งแต่ 800 ~1200 C

เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยญี่ปุ่น 100% และใช้เทคโนโลยีการเผาแบบเดียวกับบริษัทแม่ ( ONOMICHI KAIHATSU CO.,LTD.,HIROSHIMA ) ที่ประเทศญี่ปุ่น
บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกากของเสียที่ต้องการให้กำจัด โดย ไม่คิดค่าบริการ